Copy data dari tabel lain dengan satu fieldINSERT INTO jabatan (nm_jabatan) SELECT Jabatan from pegawai GROUP BY Jabatan

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama